Japan Hokuriku 2011


終於返黎LA~~~~
五日行程, 真係好攰~~~
比上個月去九州仲攰~

日本中部的風景好靚, 相信秋天時睇紅葉或者冬天時睇雪景應該會更靚~~
不過夏天青蔥的景色亦有另一番風味~

Japan Hokuriku 2011

DAY 5

Read more: DAY 5
Japan Hokuriku 2011

DAY 4

Read more: DAY 4
Japan Hokuriku 2011

DAY 2

Read more: DAY 2
Japan Hokuriku 2011

DAY 3

Read more: DAY 3
Japan Hokuriku 2011

DAY 1

Read more: DAY 1